Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing

FKD International B.V. is lid van de metaalunie en deze algemene voorwaarden kunt u hieronder downloaden.

Metaalunievoorwaarden – 2019 – Nederlands