Matrijzen

Een goede spuitgietmatrijs aan de basis

FKD begeleid voor u het traject wat uw productontwerp omzet naar een spuitgietbaar ontwerp, waarbij we uw product kritisch bekijken en adviseren naar maakbaarheid en functionaliteit van het product. Bij het ontwerpen maken we de keuze voor een enkelvoudige of meervoudige matrijs.

Enkelvoudige spuitgietmatrijzen

Dit zijn spuitgietmatrijzen met slechts 1 vormholte. Deze worden gebruikt bij relatief lage afname- aantallen. In zo’n geval zijn de meerkosten van een meervoudige matrijs namelijk niet gerechtvaardigd. Ook kiezen we voor een enkelvoudige spuitgietmatrijs wanneer er technische beperkingen zijn om meerdere vormholten in de matrijs aan te maken.

Meervoudige spuitgietmatrijzen

Deze matrijzen hebben meerdere vormholten die identiek of verschillend kunnen zijn. Dit kan variëren van 2 tot zeer veel. Zo bestaan er zelfs 200-voudige spuitgietmatrijzen. De grootste beperking hiervoor zijn de afmetingen van de spuitgietmachine.

De keuze tussen enkel- en meervoudige spuitgietmatrijzen wordt vaak op basis van economische overwegingen gemaakt. Meervoudige matrijzen brengen een hogere investering met zich mee, maar leveren een lagere kostprijs per product op. De grenzen worden hierbij bepaald door technische aspecten.

Spuitgietmatrijzen uit aluminium

Aluminium is weliswaar een duurder metaal, maar het is snel en relatief eenvoudig te bewerken of verspanen. Hierdoor kunnen aluminium spuitgietmatrijzen relatief snel, en dus goedkoper, aangemaakt worden. Aluminium wordt gebruikt als materiaal voor spuitgietmatrijzen in de volgende gevallen:

  • Voor kleinere series.
  • Als ‘proefmatrijs‘ wanneer nog grote wijzigingen verwacht worden.
  • Als de vormholten volumineus zijn (kortere bewerkingstijd).
  • Als er een betere koeling vereist is (aluminium heeft een betere warmtegeleidingscoëfficiënt dan staal).
  • Of simpelweg voor de aanmaak van relatief goedkope matrijzen.

Spuitgietmatrijzen uit ‘zacht‘ (ongehard) gereedschapsstaal

Deze matrijzen worden gebouwd voor kleinere series met weinig tot geen kans op oppervlakteschade. Ongehard gereedschapsstaal kan eenvoudig bewerkt worden door middel van frezen, draaien en boren. Op deze manier zijn spuitgietmatrijzen aan te maken die weliswaar kostbaarder zijn dan proefmatrijzen, maar met een langere levensduur, tot enkele honderdduizenden stuks.

Spuitgietmatrijzen uit gehard gereedschapsstaal

Dergelijke matrijzen worden, geheel of gedeeltelijk, uit gehard gereedschapsstaal gemaakt (52 – 54 HRc). Door de oppervlakteveredeling en harding zijn deze spuitgietmatrijzen zeer robuust en geschikt voor zeer grote productieseries, tot in de miljoenen stuks. De bewerkingen zijn door het werken met gehard staal wel lastiger uit te voeren.
Matrijzen uit gehard gereedschapsstaal zijn relatief kostbaar en worden ingezet voor zeer grote producties of voor producten waarbij tijdens het spuitgieten mogelijke risico‘s voor het oppervlak kunnen ontstaan.